Dịch vụ phản hồi nhanh chóng tức thì
Đội ngũ R & D và Thiết kế mạnh mẽ
Hệ thống sản xuất theo định hướng chất lượng
Phòng trưng bày 3D VR
Phòng trưng bày nội thất COOC 3D VR
A B O U T U S
Phòng trưng bày 3D VR
600+
Thiết kế được cấp bằng sáng chế
2400+
Cửa hàng được nhượng quyền
10.000㎡
Phòng trưng bày nội thất
250.000㎡
Nhà máy có mái che
COOC VIDEO