Đảm bảo chất lượng của chúng tôi

Chất lượng sản phẩm đã trở thành lời hứa và cơ sở của công ty.

Chất lượng của sản phẩm quyết định tuổi thọ của sản phẩm, là vận mệnh phát triển của doanh nghiệp!

Không có thị trường mà không có chất lượng!

Không có chất lượng, không có lợi ích!

Không có chất lượng mà không có sự phát triển!


微信图片_20190816175443.jpg

Gần 700 nhân viên của Nội thất COOC đã tổ chức kiểm tra chất lượng và các hoạt động tiêu hủy tại Nhà máy Nội thất COOC. Hoạt động này đã đập phá hàng trăm nghìn sản phẩm, sản phẩm chủ yếu là hàng kém chất lượng, khách hàng trả lại.

微信图片_20190816180347.jpg


微信图片_20190816180352.jpg

Một cái kéo, một cái búa, hàng trăm nghìn sản phẩm

Sự theo đuổi bền bỉ về chất lượng sản phẩm của nhân viên COOC, đó là trách nhiệm của nhân viên COOC đối với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh.

微信图片_20190816175429.jpg


微信图片_20190816175423.jpg


微信图片_20190816175434.jpg


微信图片_20190816182414.jpg

微信图片_20190816182424.jpg


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)