Danh tiếng trong ngành

Nội thất COOC đã trở thành huyền thoại của ngành trong suốt 7 năm.

Với sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nó đã giành được “Sản phẩm xanh của Trung Quốc”, “Mười thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc”, “Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc”, v.v. Đây là những đánh giá và khẳng định tốt nhất của ngành nội thất và người tiêu dùng về Mỹ phẩm.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)